Khách hàng ưu tiên

Khách hàng ưu tiên là các đại lý, những khách hàng lẻ đã dán full từ xe thứ hai trở đi sẽ được tặng các gói giảm giá cho đơn hàng tiếp theo.