Mức chiếu khấu

Trang cập nhật mức chiếu khấu dành cho các đại lý của NICK, những biến động về chính sách của hãng sẽ được chúng tôi thông báo qua email đối tác và qua trang thông tin tại đây.

Số thứ tự Cấp đại lý Khu vực Mức chiết khấu Số lượng tối thiểu
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034