Thanh toán

NICK PPF Việt Nam hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán đa dạng như chuyển khoản ngân hàng trực tiếp, thanh toán tiền mặt khi bàn giao xe, thanh toán qua các ứng dụng.